บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด ตระหนักดีว่าปัจจัยสู่ความสำเร็จของบริษัท ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุรภาพ ศักยภาพ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง โดยได้กำหนดนโยบายในการเลือกสรรบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ มุ่มสนับสนุนการพพัฒนาความสามารถการทำงานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งให้ผลตอบแทนแก่พนักงานที่เป็นธรรมเหมาะสมและที่สำคัญมุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดีงาม รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีมเพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่พนักงานในการปฎิบัติงานกับ บริษัทฯ อย่างยั่งยืน

พนักงาน PC ประจำร้าน Dealer & Modern Trade จำนวนมาก! (50 ตำแหน่ง)

หน้าที่รับผิดชอบ

 •   - แนะนำสินค้าประจำห้าง / ร้านค้า (PC) ตามพื้นที่ ที่รับผิดชอบ
  - มีประสบการณ์ด้านงานขาย
  - สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติ

 • - ชาย - หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  - วุฒิ  ม.6 ขึ้นไป
  - มีใจรักด้านงานขายและงานบริการ
  - ชอบพูดคุย ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ