บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด ตระหนักดีว่าปัจจัยสู่ความสำเร็จของบริษัท ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุรภาพ ศักยภาพ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง โดยได้กำหนดนโยบายในการเลือกสรรบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ มุ่มสนับสนุนการพพัฒนาความสามารถการทำงานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งให้ผลตอบแทนแก่พนักงานที่เป็นธรรมเหมาะสมและที่สำคัญมุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดีงาม รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีมเพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่พนักงานในการปฎิบัติงานกับ บริษัทฯ อย่างยั่งยืน

พนักงานขายทางเทคนิค ประจำศูนย์สาขาอุดรธานี (1 ตำแหน่ง)

หน้าที่รับผิดชอบ

 •   - นำเสนองานขายระบบ VRF
  - ประสานงานร่วมกับทีมขายและวิศวกรในการตรวจสอบและส่งมอบงานให้กับลูกค้า
  - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการให้บริการหลังการขาย
   

คุณสมบัติ

 • - ชาย อายุไม่เกิน 25-30 ปี
  - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, เครื่องกล, เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
  - มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี เกี่ยวกับงานขายหรือออกแบบระบบ VRF
  - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้