บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด ตระหนักดีว่าปัจจัยสู่ความสำเร็จของบริษัท ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุรภาพ ศักยภาพ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง โดยได้กำหนดนโยบายในการเลือกสรรบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ มุ่มสนับสนุนการพพัฒนาความสามารถการทำงานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งให้ผลตอบแทนแก่พนักงานที่เป็นธรรมเหมาะสมและที่สำคัญมุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดีงาม รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีมเพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่พนักงานในการปฎิบัติงานกับ บริษัทฯ อย่างยั่งยืน

เจ้าหน้าที่ IT Support (1 ตำแหน่ง)

หน้าที่รับผิดชอบ

 • - ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล และบำรุงรักษาระบบ Database และระบบความปลอดภัย (Security) ของ Database ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง
  - ติดตั้ง Database และ Software ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการบริหารและจัดการ Database
  - Back Up ระบบ Database ต่างๆ ที่จำเป็นและสนับสนุนการทำงานของธุรกิจ เช่น ระบบ Sub System ฯลฯ
  - ปฏิบัติงานในฐานะ Helpdesk ทางด้าน Desktop Support เช่น แก้ปัญหาการใช้งานของ Hareware / Software เบื้องต้น
  - รับ / เปิด Incident Request : ทางด้าน Hardware / Software / Database เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับ User  และเพื่อการสั่งซื้ออุปกรณ์
  - จัดทำรายงาน ITGC Log ประจำเดือน
   

คุณสมบัติ

 • - ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
  - วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
  - มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ Hardware Softwareและ Network
  - มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ
  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่าง