บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด ตระหนักดีว่าปัจจัยสู่ความสำเร็จของบริษัท ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุรภาพ ศักยภาพ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง โดยได้กำหนดนโยบายในการเลือกสรรบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ มุ่มสนับสนุนการพพัฒนาความสามารถการทำงานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งให้ผลตอบแทนแก่พนักงานที่เป็นธรรมเหมาะสมและที่สำคัญมุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดีงาม รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีมเพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่พนักงานในการปฎิบัติงานกับ บริษัทฯ อย่างยั่งยืน

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมด้านเทคนิค (1 ตำแหน่ง)

หน้าที่รับผิดชอบ

 •   - จัดทำสื่อการสอนและอบรมให้แก่ช่างบริการและลูกค้า
  - ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกในการแก้ไขปัญหา

คุณสมบัติ

 • - ชาย อายุ 22-30 ปี
  - ปวส. - ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง, เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ, อิเล็กทรอนิกส์
  - มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านฝึกอบรม
  - มีทักษะความรู้ด้านเครื่องทำความเย็นและระบบปรับอากาศ
  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  - สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้