วิศวกรขายโครงการ

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด ตระหนักดีว่าปัจจัยสู่ความสำเร็จของบริษัท ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุรภาพ ศักยภาพ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง โดยได้กำหนดนโยบายในการเลือกสรรบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ มุ่มสนับสนุนการพพัฒนาความสามารถการทำงานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งให้ผลตอบแทนแก่พนักงานที่เป็นธรรมเหมาะสมและที่สำคัญมุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดีงาม รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีมเพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่พนักงานในการปฎิบัติงานกับ บริษัทฯ อย่างยั่งยืน

วิศวกรขายโครงการ (1 ตำแหน่ง)

หน้าที่รับผิดชอบ

 • - สร้างความสัมพันธ์กลุ่มลูกค้าเดิม และค้นหาลูกค้ารายใหม่
  - สำรวจ Site งานต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการขายใหม่ๆ
  - เข้าร่วมประมูลงานโครงการ
  - เข้าวาง Spec กับผู้ออกแบบโครงการ 
  - ติดต่อประสานงานขายโครงการกับลูกค้ากลุ่มต่างๆ และการเจรจาต่อรองกับกล่มลูกค้า
  - รวบรวม วิเคราะห์ และรายงานความคืบหน้าของงานแต่ละโครงการ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • - ชาย - หญิง อายุ 22-35 ปี
  - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า เครื่องกล สาขาอื่นๆ
  - มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านงานขายโครงการ
  - มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  - มีรถยนต์ส่วนตัว และเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้