ช่างฝึกหัด

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด ตระหนักดีว่าปัจจัยสู่ความสำเร็จของบริษัท ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุรภาพ ศักยภาพ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง โดยได้กำหนดนโยบายในการเลือกสรรบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ มุ่มสนับสนุนการพพัฒนาความสามารถการทำงานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งให้ผลตอบแทนแก่พนักงานที่เป็นธรรมเหมาะสมและที่สำคัญมุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดีงาม รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีมเพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่พนักงานในการปฎิบัติงานกับ บริษัทฯ อย่างยั่งยืน

ช่างฝึกหัด (5 ตำแหน่ง)

หน้าที่รับผิดชอบ

 •    - มีความรู้ ควมเข้าใจในด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ
  - มีใจรักในงานบริการ
  - พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่
  - ต้องเข้าร่วมโครงการเป็นระยะเวลา 6 เดือน
  - บริษัทจ่ายเงินเดือนเสมือนพนักงานประจำ
  - ผู้ที่ผ่านการประเมินหลังจากฝึกจบ จะได้รับการพิจารณาเป็นพนักงานประจำ "ช่างบริการที่มีคุณภาพ"

คุณสมบัติ

 •  - ชาย อายุไม่เกิน 25 ปี
  - วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง. เครื่องทำความเย็น เครืองปรับอากาศ
  - ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว