ระบบปรับอากาศ น้ำยาแปรผัน City Multi

เลือกตัวกรองสินค้า

ประเภท

การติดตั้ง
ขนาดทำความเย็น (BTU)

คู่มือการคำนวน BTU

กรุณาตอบคำถามด้านล่างเพื่อค้นหา BTU ที่เหมาะสมกับห้องของคุณ
1. ขนาดพื้นที่ห้องของคุณ
ความกว้าง
x
ความยาว
x
ความสูง
2. ลักษณะห้องที่ต้องการติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด BTU ที่เหมาะสมของห้องคุณคือ

BTU

*หมายเหตุ ผลจากการคำนวณเป็นการแนะนำเบื้องต้น กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนติดตั้งที่ตัวแทนจำหน่ายทุกครั้ง หรือโทร 02-763-7000 กด 7

เปรียบเทียบสินค้าสูงสุดได้เพียง 4 ชิ้น