เครื่องปรับอากาศ แบบเพ็กเกจ(Package)
เลือกตัวกรองสินค้า
ประเภท

การติดตั้ง
ขนาดทำความเย็น (BTU)

PFV SERIES
ขนาด n/a BTU
PEV SERIES
ขนาด n/a BTU
PE SERIES
ขนาด n/a BTU

เปรียบเทียบสินค้าสูงสุดได้เพียง 4 ชิ้น