เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนขนาดใหญ่ (Mr.SLIM)

เลือกตัวกรองสินค้า

ประเภท

การติดตั้ง
ขนาดทำความเย็น (BTU)

คู่มือการคำนวน BTU

กรุณาตอบคำถามด้านล่างเพื่อค้นหา BTU ที่เหมาะสมกับห้องของคุณ
1. ขนาดพื้นที่ห้องของคุณ
ความกว้าง
x
ความยาว
x
ความสูง
2. ลักษณะห้องที่ต้องการติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด BTU ที่เหมาะสมของห้องคุณคือ

BTU

*หมายเหตุ ผลจากการคำนวณเป็นการแนะนำเบื้องต้น กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนติดตั้งที่ตัวแทนจำหน่ายทุกครั้ง หรือโทร 02-763-7000 กด 7
PLY-SERIES
PLY-SM13EAPLY-SM13EA
ขนาด 13,989 BTU
เปรียบเทียบ
PLY-SERIES
PLY-SM18EAPLY-SM18EA
ขนาด 18,084 BTU
เปรียบเทียบ
PLY-SERIES
PLY-SM24EAPLY-SM24EA
ขนาด 24,225 BTU
เปรียบเทียบ
PLY-SERIES
PLY-SM30EAPLY-SM30EA
ขนาด 30,026 BTU
เปรียบเทียบ
PLY-SERIES
PLY-SM36EAPLY-SM36EA
ขนาด 36,167 BTU
เปรียบเทียบ
PLY-SERIES
PLY-SM36EAPLY-SM36EA
ขนาด 36,167 BTU
เปรียบเทียบ
PLY-SERIES
PLY-SM42EAPLY-SM42EA
ขนาด 42,000 BTU
เปรียบเทียบ
PLY-SERIES
PLY-SM42EAPLY-SM42EA
ขนาด 42,000 BTU
เปรียบเทียบ
PLY-SERIES
PLY-SM48EAPLY-SM48EA
ขนาด 48,000 BTU
เปรียบเทียบ
PLY-SERIES
PLY-SM48EAPLY-SM48EA
ขนาด 48,000 BTU
เปรียบเทียบ
PCY SERIES
PCY-SM13KALPCY-SM13KAL2
ขนาด 13,989 BTU
เปรียบเทียบ
PCY SERIES
PCY-SM18KALPCY-SM18KAL2
ขนาด 18,084 BTU
เปรียบเทียบ

เปรียบเทียบสินค้าสูงสุดได้เพียง 4 ชิ้น