พัดลมระบายอากาศอุตสาหกรรม

เลือกตัวกรองสินค้า

ประเภทขนาดใบพัด


คู่มือการคำนวนหาค่าปริมาณลม

กรุณาตอบคำถามด้านล่างเพื่อค้นหาค่าปริมาณลม CMH ที่เหมาะสมกับห้องของคุณ
1. ขนาดพื้นที่ห้องของคุณ (เมตร)
ความกว้าง
x
ความยาว
x
ความสูง
2. เลือกประเภทของพัดลมระบายอากาศ3. ลักษณะห้องที่ต้องการติดตั้งพัดลมระบายอากาศ
ค่าปริมาณลมที่เหมาะสมของห้องคุณคือ

CMH (ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง)

*หมายเหตุ ผลจากการคำนวณเป็นการแนะนำเบื้องต้น กรุณาสอบถามรายละเอียดก่อนติดตั้งที่ตัวแทนจำหน่ายทุกครั้ง หรือโทร 02-763-7000 กด 7

เปรียบเทียบสินค้าสูงสุดได้เพียง 4 ชิ้น