ตู้เย็น

เลือกตัวกรองสินค้า

ประเภท
ปริมาณความจุ

ประเภทคอมเพรสเซอร์

1 ประตู

1 ประตู STANDARD
MR-14RAMR-14RA
ปริมาณความจุ 140/4.9 (ลิตร/คิว)
เปรียบเทียบ
1 ประตู SUPREME DESIGN (MR-14RSA)
MR-14RSAMR-14RSA
ปริมาณความจุ 140/4.9 (ลิตร/คิว)
เปรียบเทียบ
1 ประตู SUPREME DESIGN
MR-17RSAMR-17RSA
ปริมาณความจุ 170/6.0 (ลิตร/คิว)
เปรียบเทียบ
1 ประตู J-SMART DEFROST
MR-17RJAMR-17RJA
ปริมาณความจุ 170/6.0 (ลิตร/คิว)
เปรียบเทียบ
1 ประตู FLAT DESIGN
MR-18RA MR-18RA
ปริมาณความจุ 180/6.4 (ลิตร/คิว)
เปรียบเทียบ
1 ประตู J-SMART DEFROST
MR-18RJAMR-18RJA
ปริมาณความจุ 180/6.4 (ลิตร/คิว)
เปรียบเทียบ

2 ประตู

2 ประตู FLAT DESIGN
MR-F21PMR-F21P
ปริมาณความจุ 180 / 6.4 (ลิตร/คิว)
เปรียบเทียบ
2 ประตู FLAT DESIGN
MR-FV22PMR-FV22P
ปริมาณความจุ 204 / 7.2 (ลิตร/คิว)
เปรียบเทียบ
2 ประตู FLAT DESIGN
MR-FV25PMR-FV25P
ปริมาณความจุ 231 / 8.2 (ลิตร/คิว)
เปรียบเทียบ
2 ประตู FLAT DESIGN
MR-FV29PMR-FV29P
ปริมาณความจุ 274/9.7 (ลิตร/คิว)
เปรียบเทียบ
2 ประตูFC DESIGN INVERTER
MR-FC23EPMR-FC23EP
ปริมาณความจุ 217 / 7.7 (ลิตร/คิว)
เปรียบเทียบ
2 ประตู FC DESIGN INVERTER
MR-FC26EPMR-FC26EP
ปริมาณความจุ 243 / 8.6 (ลิตร/คิว)
เปรียบเทียบ
2 ประตู FC DESIGN INVERTER
MR-FC31EPMR-FC31EP
ปริมาณความจุ 288 / 10.2 (ลิตร/คิว)
เปรียบเทียบ
2 ประตู FC DESIGN INVERTER
MR-FC35ERMR-FC35ER
ปริมาณความจุ 314 / 11.1 (ลิตร/คิว)
เปรียบเทียบ
2 ประตู M Class INVERTER
MR-FX38EPMR-FX38EP
ปริมาณความจุ 344 / 12.2 (ลิตร/คิว)
เปรียบเทียบ
2 ประตู M Class INVERTER
MR-FX41EPMR-FX41EP
ปริมาณความจุ 376 / 13.3 (ลิตร/คิว)
เปรียบเทียบ
2 ประตู M Class INVERTER
MR-F45EPMR-F45EP
ปริมาณความจุ 424 / 15.0 (ลิตร/คิว)
เปรียบเทียบ
2 ประตู L Class INVERTER
MR-F50EPMR-F50EP
ปริมาณความจุ 460 / 16.3 (ลิตร/คิว)
เปรียบเทียบ
2 ประตู L Class INVERTER
MR-F56EPMR-F56EP
ปริมาณความจุ 510 / 18.0 (ลิตร/คิว)
เปรียบเทียบ

3 ประตู

3 ประตู Smart Freeze
MR-CGX42EPMR-CGX42EP
ปริมาณความจุ 358 / 12.6 (ลิตร/คิว)
เปรียบเทียบ
3 ประตู Smart Freeze
MR-CGX51EPMR-CGX51EP
ปริมาณความจุ 442 / 15.6 (ลิตร/คิว)
เปรียบเทียบ
3 ประตู M Class INVERTER
MR-V46EPMR-V46EP
ปริมาณความจุ 414 / 14.6 (ลิตร/คิว)
เปรียบเทียบ

4 ประตู

4 ประตู L4Grande
MR-L65EPMR-L65EP
ปริมาณความจุ 580 / 20.5 (ลิตร/คิว)
เปรียบเทียบ
4 ประตู L4Grande
MR-L70EPMR-L70EP
ปริมาณความจุ 635 / 22.4 (ลิตร/คิว)
เปรียบเทียบ
4 ประตู LXGrande
MR-LX60EPMR-LX60EP
ปริมาณความจุ 555 / 19.6 (ลิตร/คิว)
เปรียบเทียบ

ไม่พบสินค้าที่ตรงกับความต้องการ กรุณาติดต่อ 02-763-7000 กด 7

เปรียบเทียบสินค้าสูงสุดได้เพียง 4 ชิ้น