พัดลมระบายอากาศ

เลือกตัวกรองสินค้า

ประเภทขนาดใบพัด


คู่มือการคำนวนหาค่าปริมาณลม

กรุณาตอบคำถามด้านล่างเพื่อค้นหาค่าปริมาณลม CMH ที่เหมาะสมกับห้องของคุณ
1. ขนาดพื้นที่ห้องของคุณ (เมตร)
ความกว้าง
x
ความยาว
x
ความสูง
2. เลือกประเภทของพัดลมระบายอากาศ3. ลักษณะห้องที่ต้องการติดตั้งพัดลมระบายอากาศ
ค่าปริมาณลมที่เหมาะสมของห้องคุณคือ

CMH (ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง)

*หมายเหตุ ผลจากการคำนวณเป็นการแนะนำเบื้องต้น กรุณาสอบถามรายละเอียดก่อนติดตั้งที่ตัวแทนจำหน่ายทุกครั้ง หรือโทร 02-763-7000 กด 7

แบบติดผนัง

พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง
EX-25SG5TEX-25SG5T
ขนาดใบพัด 10 นิ้ว
เปรียบเทียบ
พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง
EX-25SKC5TEX-25SKC5T
ขนาดใบพัด 10 นิ้ว
เปรียบเทียบ
พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง
EX-20SKC5TEX-20SKC5T
ขนาดใบพัด 8 นิ้ว
เปรียบเทียบ
พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง
EX-30FH5TEX-30FH5T
ขนาดใบพัด 12 นิ้ว
เปรียบเทียบ
พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง
EX-25FH5TEX-25FH5T
ขนาดใบพัด 10 นิ้ว
เปรียบเทียบ
พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง
EX-20FH5TEX-20FH5T
ขนาดใบพัด 8 นิ้ว
เปรียบเทียบ
พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง
EX-30RH5TEX-30RH5T
ขนาดใบพัด 12 นิ้ว
เปรียบเทียบ
พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง
EX-25RH5TEX-25RH5T
ขนาดใบพัด 10 นิ้ว
เปรียบเทียบ
พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง
EX-20RH5TEX-20RH5T
ขนาดใบพัด 8 นิ้ว
เปรียบเทียบ
พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง
EX-30SH5TEX-30SH5T
ขนาดใบพัด 12 นิ้ว
เปรียบเทียบ
พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง
EX-25SH5TEX-25SH5T
ขนาดใบพัด 10 นิ้ว
เปรียบเทียบ
พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง
EX-20SH5TEX-20SH5T
ขนาดใบพัด 8 นิ้ว
เปรียบเทียบ

แบบติดกระจก

พัดลมระบายอากาศแบบติดกระจก
V-20SH7TV-20SH7T
ขนาดใบพัด 8 นิ้ว
เปรียบเทียบ
พัดลมระบายอากาศแบบติดกระจก
V-20SLC7V-20SLC7
ขนาดใบพัด 8 นิ้ว
เปรียบเทียบ
พัดลมระบายอากาศแบบติดกระจก
V-20SL7TV-20SL7T
ขนาดใบพัด 8 นิ้ว
เปรียบเทียบ
พัดลมระบายอากาศแบบติดกระจก
V-15SL6TV-15SL6T
ขนาดใบพัด 6 นิ้ว
เปรียบเทียบ
พัดลมระบายอากาศแบบติดกระจก
V-15EWG6TV-15EWG6T
ขนาดใบพัด 6 นิ้ว
เปรียบเทียบ

แบบฝังฝ้าต่อท่อลม

ไม่พบสินค้าที่ตรงกับความต้องการ กรุณาติดต่อ 02-763-7000 กด 7

เปรียบเทียบสินค้าสูงสุดได้เพียง 4 ชิ้น