ปั๊มน้ำ

เลือกตัวกรองสินค้า

ประเภทขนาดปั๊มน้ำ (วัตต์)
คำนวนหากำลังรุ่นปั๊มน้ำที่เหมาะสม

กรุณาตอบคำถามด้านล่างเพื่อค้นหา กำลังรุ่นปั๊มน้ำที่เหมาะสมกับบ้านของคุณ
1. ลักษณะบ้านที่ต้องการติดตั้งปั๊มน้ำ
2. ประเภทปั๊มน้ำ
3. จุดที่ใช้น้ำพร้อมกัน
*หมายเหต ผลจากการคำนวณเป็นการแนะนำเบื้องต้น กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนติดตั้งที่ตัวแทนจำหน่ายทุกครั้ง หรือโทร 02-763-7000 กด 7

แบบอัตโนมัติ

แบบอัตโนมัติ
WP-85Q5 ขนาด 80 วัตต์WP-85Q5
เหมาะสำหรับบ้าน 1-2 ชั้น
เปรียบเทียบ
แบบอัตโนมัติ
WP-105R ขนาด 100 วัตต์WP-105R
เหมาะสำหรับบ้าน 1-2 ชั้น
เปรียบเทียบ
แบบอัตโนมัติ
WP-155R ขนาด 150 วัตต์WP-155R
เหมาะสำหรับบ้าน 1-2 ชั้น
เปรียบเทียบ
แบบอัตโนมัติ
WP-205R ขนาด 200 วัตต์WP-205R
เหมาะสำหรับบ้าน 2-3 ชั้น
เปรียบเทียบ
แบบอัตโนมัติ
WP-255R ขนาด 250 วัตต์WP-255R
เหมาะสำหรับบ้าน 2-3 ชั้น
เปรียบเทียบ
แบบอัตโนมัติ
WP-305R ขนาด 300 วัตต์WP-305R
เหมาะสำหรับบ้าน 2-3 ชั้น
เปรียบเทียบ
แบบอัตโนมัติ
WP-355R ขนาด 350 วัตต์WP-355R
เหมาะสำหรับบ้าน บ้านขนาดใหญ่ ชั้น
เปรียบเทียบ
แบบอัตโนมัติ
WP-405R ขนาด 400 วัตต์WP-405R
เหมาะสำหรับบ้าน บ้านขนาดใหญ่ ชั้น
เปรียบเทียบ
แบบอัตโนมัติ
WP-505R ขนาด 500 วัตต์WP-505R
เหมาะสำหรับบ้าน บ้านขนาดใหญ่ ชั้น
เปรียบเทียบ

แบบอัตโนมัติแรงดันคงที่

แบบอัตโนมัติแรงดันคงที่
EP-155R ขนาด 150 วัตต์EP-155R
เหมาะสำหรับบ้าน 2-3 ชั้น
เปรียบเทียบ
แบบอัตโนมัติแรงดันคงที่
EP-205R ขนาด 200 วัตต์EP-205R
เหมาะสำหรับบ้าน 2-3 ชั้น
เปรียบเทียบ
แบบอัตโนมัติแรงดันคงที่
EP-255R ขนาด 250 วัตต์EP-255R
เหมาะสำหรับบ้าน 2-3 ชั้น
เปรียบเทียบ
แบบอัตโนมัติแรงดันคงที่
EP-305R ขนาด 300 วัตต์EP-305R
เหมาะสำหรับบ้าน บ้านขนาดใหญ่ ชั้น
เปรียบเทียบ
แบบอัตโนมัติแรงดันคงที่
EP-355R ขนาด 350 วัตต์EP-355R
เหมาะสำหรับบ้าน บ้านขนาดใหญ่ ชั้น
เปรียบเทียบ
แบบอัตโนมัติแรงดันคงที่
EP-405R ขนาด 400 วัตต์EP-405R
เหมาะสำหรับบ้าน บ้านขนาดใหญ่ ชั้น
เปรียบเทียบ
แบบอัตโนมัติแรงดันคงที่
EP-505R ขนาด 500 วัตต์EP-505R
เหมาะสำหรับบ้าน บ้านขนาดใหญ่ ชั้น
เปรียบเทียบ

แบบอินเวอร์เตอร์

แบบอัตโนมัติอินเวอร์เตอร์
IP-505R ขนาด 500 วัตต์IP-505R
เหมาะสำหรับบ้าน บ้านขนาดใหญ่ ชั้น
เปรียบเทียบ

แบบธรรมดา

แบบธรรมดา
CP-255R ขนาด 250 วัตต์CP-255R
เหมาะสำหรับบ้าน บ้านขนาดใหญ่ ชั้น
เปรียบเทียบ
แบบธรรมดา
CP-405R ขนาด 400 วัตต์CP-405R
เหมาะสำหรับบ้าน บ้านขนาดใหญ่ ชั้น
เปรียบเทียบ

ไม่พบสินค้าที่ตรงกับความต้องการ กรุณาติดต่อ 02-763-7000 กด 7

เปรียบเทียบสินค้าสูงสุดได้เพียง 4 ชิ้น