รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รางวัลที่ยิ่งใหญ่

"รางวัลเกียรติยศระดับประเทศ"

รางวัลโล่พระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร

ในฐานะผู้บำเพ็ญประโยชน์บริจาคโลหิตให้แก่ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทย์ศาสตร์ศริริราชพยาบาท มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น ระยะเวลา 10 ปี ติดต่อกัน (ก.ย. 2559)

รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน

ติดต่อกันถึง 10 ปี (พ.ศ. 2550 - 2559)

รางวัล "No.1 Brand Thailand"

เครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ได้รับการโหวตจากผู้บริโภท ให้เป็น No.1 Brand Thailand หรือแบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ของประเทศไทย (หมวดเครื่องปรับอากาศ) จากนิตยสาร Marke-teer 6 ปี ติดต่อกัน ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 ถึงปัจจุบัน

รางวัล "Thailand's Most Admired Brand"

โดยนิตยสาร Brand Age ในฐานะที่เครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ได้รับความนิยมสูงสุดอย่างต่อเนื่อง 18 ปี ติดต่อกัน ตั้งแต่ พ.ศ. 2544 ถึงปัจจุบัน และตู้เย็นมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ได้รับความนิยมสูงสุด ตั้งแต่ พ.ศ. 2544 - 2553

รางวัลความเชื่อมั่น "Trusted Brand"

จากนิตยสาร Reader's Digest โดยเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริค เป็นรายแรก และรายเดียวที่ได้รางวัล platnum ติดต่อกัน 11 ปี และตู้เย็นมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ได้รับ รางวัลระดับ Gold Award ติดต่อกัน 12 ปี

รางวัล "Good Design Award"

ตู้เย็นมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ได้รับรางวัลด้านการออกแบบจากสถาบัน Japan Insttitule of  Design Promotion (JDP) ในรุ่น Flat Design และรุ่น Smart Freeze ถือเป็นเครื่อง ยืนยันความสำเร็จด้านการออกแบบ ที่ได้รับการยอมรับด้วยดีไซน์ล้ำสมัยและเอกลักษณ์ เฉพาะตัว