นโยบายการใช้คุกกี้ (COOKIES)


   เว็บไซต์ www.mitsubishi-kyw.co.th นี้ให้บริการโดยบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด (“บริษัทฯ”) ในระหว่างที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเว็บไซต์ของท่านจะถูกจัดเก็บเอาไว้ในรูปแบบของคุกกี้ เพื่อช่วยแยกแยะรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ของท่านจากผู้ใช้งานคนอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้งาน และช่วยให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โดยคุกกี้เหล่านี้บางส่วนมีความจำเป็น ไม่เช่นนั้นแล้วเว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ กรณีที่ท่านคลิก “ยินยอม” หรือใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าท่านได้ยินยอมให้เราติดตั้งคุกกี้ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
   นโยบายคุกกี้ (COOKIES) จะอธิบายความหมายของคุกกี้ ประโยชน์และการทำงานของคุกกี้ วัตถุประสงค์เพื่อการใช้งาน รวมถึงวิธีการลบคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุกกี้คืออะไร?
   คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือของท่าน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ที่ต่อเชื่อมอินเตอร์เน็ต ที่ท่านเลือกใช้ในขณะที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยที่เครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถเรียกดูข้อมูลในไฟล์เหล่านี้ได้ในภายหลัง คล้ายกับหน่วยความจำของหน้าเว็บ

ประโยชน์และการทำงานของคุกกี้
   บริษัทฯ ใช้คุกกี้เพื่อเก็บเอกลักษณ์การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน โดยเอกลักษณ์นี้จะทำให้บริษัทฯสามารถจดจำลักษณะการใช้งานและเข้าใจความต้องการของท่านได้ง่ายขึ้น เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งาน ในบางกรณี บริษัทฯ จำเป็นต้องให้บุคคลภายนอกดำเนินการดังกล่าว ซึ่งอาจจะต้องใช้อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุกกี้เพื่อวิเคราะห์ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลและประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ในการประมวลผลนั้น จะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่าน อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคล เช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น

การทำงานของคุกกี้ ช่วยให้บริษัทฯ รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านดังต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ
 • อินเตอร์เน็ตโดเมน และ IP Address จากจุดที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์
 • ประเภทของเบราว์เซอร์ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ และระบบปฏิบัติงานที่ใช้ในการเข้าสู่เว็บไซต์
 • วันที่และเวลาที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์
 • ที่อยู่ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
 • หน้าเว็บที่ท่านเข้ามาเยี่ยมชมและนำท่านออกจากเว็บไซต์
 • ระยะเวลาที่ท่านใช้ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์เพื่อการใช้งาน
   คุกกี้ที่บริษัทฯ ใช้งานทั้งหมดไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานหลักๆ ดังต่อไปนี้
 • คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies) คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ให้ถูกต้องและสามารถทำงานได้ตามปกติ เช่น การจดจำการกระทำก่อนหน้า ยอมให้บริษัทฯจดจำว่าท่านได้สร้างบัญชีและลงชื่อเข้าสู่บัญชีนั้นเพื่อเข้าถึงเนื้อหาภายในเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ต่างๆ ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้อย่างปลอดภัย
 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ (Analytical/Performance Cookies) คุกกี้ประเภทนี้ ถูกใช้โดยบุคคลภายนอก เพื่อที่จะวิเคราะห์ว่าเว็บไซต์มีการใช้งานอย่างไร มีประสิทธิภาพอย่างไร และทราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชม โดยข้อมูลเหล่านี้จะนำมาใช้ปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น
 • คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies) คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำตัวท่านเมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯสามารถปรับแต่งเนื้อหาสำหรับท่าน ปรับให้เว็บไซต์ของบริษัทฯตอบสนองความต้องการใช้งานของท่าน รวมถึงจดจำการตั้งค่าของท่าน อาทิ ภาษา หรือภูมิภาค หรือขนาดของตัวอักษรที่ท่านเลือกใช้
 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะบันทึกการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน หน้าเว็บที่ท่านได้เยี่ยมชม และลิงค์ที่ท่านเยี่ยมชม บริษัทฯจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับให้เว็บไซต์และเนื้อหาใดๆ ที่ปรากฏอยู่บนหน้าเว็บตรงกับความสนใจของท่านมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจจะแชร์ข้อมูลนี้กับบุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
 • คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะจดจำการตั้งค่าของท่านในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ และนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุด โดยดูจากสิ่งที่ท่านเข้าเยี่ยมชมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่น การเลือกแสดงโฆษณาสินค้าที่ท่านสนใจ การป้องกันหรือการจำกัดจำนวนครั้งที่ท่านจะเห็นหน้าเว็บไซต์ของโฆษณานั้นซ้ำๆ และเพื่อช่วยวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณา
   โปรดทราบว่าคุกกี้ที่มีการใช้งานบางประเภทในเว็บไซต์นี้จัดการโดยบุคคลภายนอก เช่น เครือข่ายการโฆษณา ลักษณะการทำงานต่างๆ อาทิ วิดีโอ แผนที่ โซเชียลมีเดีย บริการวิเคราะห์การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นต้น คุกกี้เหล่านี้มักจะเป็นคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดประสิทธิภาพการทำงาน หรือคุกกี้เพื่อการปรับแต่งเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย ท่านสามารถศึกษานโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่บุคคลภายนอกอาจนำข้อมูลของท่านไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวมา

การตั้งค่าคุกกี้
   ท่านสามารถบล็อกการทำงานของคุกกี้ได้โดยการกำหนดค่าในเบราว์เซอร์ของท่าน ซึ่งท่านอาจปฏิเสธการติดตั้งคุกกี้ทั้งหมดหรือบางประเภทก็ได้ แต่อย่างไรก็ตามหากท่านตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านด้วยการบล็อกคุกกี้ทั้งหมด (รวมถึงคุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งาน) ท่านอาจจะไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนของบริษัทฯได้
   เมื่อใดก็ตามที่ท่านต้องการยกเลิกความยินยอมการใช้งานคุกกี้ ท่านต้องตั้งค่าเบราว์เซอร์เพื่อให้ลบคุกกี้ออกจากแต่ละเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน

จะลบคุกกี้ได้อย่างไร
   ท่านสามารถลบคุกกี้ได้ โดยศึกษาวิธีการต่างๆ ที่ระบุตามแต่ละเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านเลือกใช้งาน

การเปลี่ยนแปลงของนโยบายการใช้คุกกี้ของบริษัทฯ
   นโยบายการใช้คุกกี้นี้จะมีการปรับปรุงแก้ไขตามโอกาสเพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบและกฎหมาย บริษัทฯขอแนะนำให้ท่านตรวจเช็คเป็นระยะๆ เพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดดังกล่าวเมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ